2023 İhracat Hedefleri
İhracat 500 Milyar Dolar
İhracatçı Sayısı 70.000
Dünya İhracatından Alınan Pay 1,5%
Yurt Dışı Temsilcilik Kadrosu 500
İhracatın Ara Malı İthalatını Karşılama Oranı 107,0%
Ar-Ge Harcamaları / GSYH Oranı 3,0%
Yüksek Teknoloji İhracatının Toplam İmalat Sanayi İhracatındaki Payı 15,0%
Serbest Ticaret Anlaşması Sayısı 45
Sektörel Ticaret Heyeti Sayısı 30
Alım Heyeti Sayısı 100
Milli ve Bireysel Fuar Sayısı 4.000
© Ticaret Bakanlığı 2018