Ödemeler Dengesi - Yıllık ve Dönemlik - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL  
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018
A-CARİ İŞLEMLER HESABI -44.616 -74.402 -47.963 -63.642 -43.644 -32.109 -33.137 -47.357 -31.291 -29.992
(*) İhracat fob 120.992 142.392 161.948 161.789 168.926 151.970 150.161 166.159 121.630 128.210
(**) İthalat fob 177.317 231.552 227.315 241.706 232.519 200.098 191.053 225.114 162.617 169.142
MAL DENGESİ -56.325 -89.160 -65.367 -79.917 -63.593 -48.128 -40.892 -58.955 -40.987 -40.932
Hizmet Gelirleri 36.192 40.851 43.225 47.673 51.746 46.632 37.391 43.667 32.999 36.575
Hizmet Giderleri 19.443 20.563 20.684 24.055 25.071 22.404 22.128 23.729 17.414 17.585
MAL ve HİZMET DENGESİ -39.576 -68.872 -42.826 -56.299 -36.918 -23.900 -25.629 -39.017 -25.402 -21.942
Yatırım Gelirleri 5.197 4.625 5.762 5.289 4.874 4.471 5.311 4.937 3.704 4.499
Yatırım Giderleri 11.712 11.874 12.350 13.909 13.113 14.122 14.492 15.991 11.484 12.896
MAL, HİZMET ve YATIRIM GELİRİ DENGESİ -46.091 -76.121 -49.414 -64.919 -45.157 -33.551 -34.810 -50.071 -33.182 -30.339
Cari Transferler 1.475 1.719 1.451 1.277 1.513 1.442 1.673 2.714 1.891 347
B-SERMAYE HESABI -51 -25 -58 -96 -70 -21 23 17 18 57
C-FİNANS HESABI -60.099 -67.146 -72.666 -73.460 -42.127 -10.543 -22.958 -38.374 -33.951 4.258
Yurtdışında Doğrudan Yatırım 1.482 2.370 4.106 3.636 7.050 5.096 3.147 2.701 1.825 2.783
Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 9.099 16.182 13.744 13.563 13.119 18.002 13.343 10.886 7.760 8.115
Portföy Hesabı-Varlıklar 3.534 -2.688 -2.657 -2.601 746 6.129 1.511 -394 -1.121 1.496
Portföy Hesabı-Yükümlülükler 19.617 19.516 38.372 21.419 20.916 -9.558 7.811 24.082 22.557 -1.624
Hisse Senetleri 3.468 -985 6.276 842 2.559 -2.395 823 3.192 2.963 -1.352
Borç Senetleri 16.149 20.501 32.096 20.577 18.357 -7.163 6.988 20.890 19.594 -272
Diğer Yatırımlar-Varlıklar -7.020 -11.197 560 -2.318 1.684 14.992 6.144 8.089 1.870 13.213
Merkez Bankası -4 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0
Genel Hükümet 39 292 366 757 213 -238 -236 -326 -209 29
Bankalar -13.179 339 -2.039 269 1.055 15.184 7.646 6.663 2.488 11.513
Diğer Sektörler 6.124 -11.826 2.235 -3.343 416 46 -1.266 1.752 -409 1.671
Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 29.379 19.933 22.559 37.195 17.572 28.316 12.606 13.802 6.208 6.743
Merkez Bankası -38 -1.409 -1.779 -1.457 -1.905 -674 -413 -218 -171 4.928
Genel Hükumet 3.657 2.073 -89 -22 -886 -1.189 -925 -1.367 -888 -566
Bankalar 27.240 10.118 16.682 32.842 14.804 18.907 876 4.031 690 -4.827
Diğer Sektörler -1.480 9.151 7.745 5.832 5.559 11.272 13.068 11.356 6.577 7.208
Cari, Sermaye ve Finansal Hesaplar 15.432 -7.281 24.645 9.722 -1.587 -21.587 -10.156 -8.966 2.678 -34.193
D-NET HATA VE NOKSAN -464 8.295 -1.824 1.041 1.119 9.756 10.969 759 -3.147 17.307
GENEL DENGE -14.968 -1.014 -22.821 -10.763 468 11.831 -813 8.207 469 16.886
E-REZERV VARLIKLAR 14.968 1.014 22.821 10.763 -468 -11.831 813 -8.207 -469 -16.886
Rezerv Varlıklar 12.809 -1.813 20.814 9.911 -468 -11.831 813 -8.207 -469 -16.886
Uluslararası Para Fonu Kredileri 2.159 2.827 2.007 852 0 0 0 0 0 0
Kaynak: TCMB, (Ödemeler Dengesi Tablo 1 ve 4)
(*) İhracat fob: Bavul Ticareti + Uyarlama:Diğer Mallar + Parasal Olmayan Altın (net) + Limanlarda Sağlanan Mallar İhracatı toplamları dahil edilmiş olan "ihracat (fob)" değeridir.
(**) İthalat fob : Navlun ve Sigorta + Diğer Mallar + Parasal Olmayan Altın (net) + Limanlarda Sağlanan Mallar ithalatı toplamları dahil edilmiş olan "ithalat (fob)" değeridir.
© Ticaret Bakanlığı 2018