İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %)                        
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 80,4 78,7 81,0 82,1 82,8 83,8 84,1 81,8 82,9 83,0 82,5 80,7
2008 79,9 79,3 78,2 80,1 80,8 82,2 81,6 81,9 79,6 77,9 74,0 66,7
2009 62,6 62,2 60,8 61,2 65,7 70,4 69,8 71,5 69,4 69,5 70,8 68,8
2010 68,7 68,0 68,0 74,8 75,1 75,0 75,8 75,0 75,2 76,3 76,8 76,7
2011 75,8 74,8 74,9 76,5 77,1 78,8 77,3 77,7 77,8 78,1 78,2 76,8
2012 75,7 74,1 74,6 77,6 76,7 76,4 77,1 77,0 77,0 77,5 77,1 76,7
2013 75,0 73,5 74,2 75,0 76,6 77,5 78,1 78,9 77,8 78,6 77,5 78,0
2014 75,6 73,8 74,5 75,1 74,7 75,6 74,9 74,9 75,1 75,4 75,1 75,5
2015 74,4 74,1 74,0 76,8 77,5 77,6 78,5 76,8 78,1 77,6 78,4 78,1
2016 77,2 76,0 76,2 77,0 77,7 78,0 77,8 76,3 78,1 77,9 78,0 78,1
2017 77,0 76,8 76,7 78,4 78,8 79,0 78,7 78,8 79,0 79,7 79,9 79,0
2018 78,2 77,8 77,8 77,3 77,9 78,3 77,1 77,8 76,2 75,4    
Kapasite Kullanım Oranı - Bir Önceki Aya Göre Puan Farkı                        
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 - -1,7 2,3 1,1 0,7 1,0 0,3 -2,3 1,1 0,1 -0,5 -1,8
2008 -0,8 -0,6 -1,1 1,9 0,7 1,4 -0,6 0,3 -2,3 -1,7 -3,9 -7,3
2009 -4,1 -0,4 -1,4 0,4 4,5 4,7 -0,6 1,7 -2,1 0,1 1,3 -2,0
2010 -0,1 -0,7 0,0 6,8 0,3 -0,1 0,8 -0,8 0,2 1,1 0,5 -0,1
2011 -0,9 -1,0 0,1 1,6 0,6 1,7 -1,5 0,4 0,1 0,3 0,1 -1,4
2012 -0,8 -1,8 0,2 1,6 0,0 -0,1 0,2 -0,5 -0,3 0,9 -0,9 -0,4
2013 -1,2 -0,2 0,5 0,9 1,2 0,5 0,2 0,0 -0,1 1,0 -0,8 0,4
2014 -2,1 -0,6 -0,2 1,3 0,0 0,9 -0,4 -0,2 -0,3 0,5 -0,4 0,1
2015 -1,1 -0,3 -0,1 2,8 0,7 0,1 0,9 -1,7 1,3 -0,5 0,8 -0,3
2016 -0,9 -1,2 0,2 0,8 0,7 0,3 -0,2 -1,5 1,8 -0,2 0,1 0,1
2017 -1,1 -0,2 -0,1 1,7 0,4 0,2 -0,3 0,1 0,2 0,7 0,2 -0,9
2018 -0,8 -0,4 0,0 -0,5 0,6 0,4 -1,2 0,7 -1,6 -0,8    
Kapasite Kullanım Oranı - Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Puan Farkı                        
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 -0,5 0,6 -2,8 -2,0 -2,0 -1,6 -2,5 0,1 -3,3 -5,1 -8,5 -14,0
2009 -17,3 -17,1 -17,4 -18,9 -15,1 -11,8 -11,8 -10,4 -10,2 -8,4 -3,2 2,1
2010 6,1 5,8 7,2 13,6 9,4 4,6 6,0 3,5 5,8 6,8 6,0 7,9
2011 7,1 6,8 6,9 1,7 2,0 3,8 1,5 2,7 2,6 1,8 1,4 0,1
2012 -0,1 -0,7 -0,3 1,1 -0,4 -2,4 -0,2 -0,7 -0,8 -0,6 -1,1 -0,1
2013 -2,3 -0,7 -0,4 -1,1 0,1 0,7 0,7 1,2 1,4 1,5 1,6 2,4
2014 1,5 1,1 0,4 0,8 -0,4 0,0 -0,6 -0,8 -1,0 -1,5 -1,1 -1,4
2015 -1,2 0,3 -0,5 1,7 2,8 2,0 3,6 1,9 3,0 2,2 3,3 2,6
2016 2,8 1,9 2,2 0,2 0,2 0,4 -0,7 -0,5 0,0 0,3 -0,4 0,0
2017 -0,2 0,8 0,5 1,4 1,1 1,0 0,9 2,5 0,9 1,8 1,9 0,9
2018 1,2 1,0 1,1 -1,1 -0,9 -0,7 -1,6 -1,0 -2,8 -4,3    
Kapasite Kullanım Oranı - Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim (%)                        
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 - -2,1 2,9 1,4 0,9 1,2 0,4 -2,7 1,3 0,1 -0,6 -2,2
2008 -1,0 -0,8 -1,4 2,4 0,9 1,7 -0,7 0,4 -2,8 -2,1 -5,0 -9,9
2009 -6,1 -0,6 -2,3 0,7 7,4 7,2 -0,9 2,4 -2,9 0,1 1,9 -2,8
2010 -0,1 -1,0 0,0 10,0 0,4 -0,1 1,1 -1,1 0,3 1,5 0,7 -0,1
2011 -1,2 -1,3 0,1 2,1 0,8 2,2 -1,9 0,5 0,1 0,4 0,1 -1,8
2012 -1,1 -2,4 0,3 2,2 0,0 -0,1 0,3 -0,7 -0,4 1,2 -1,2 -0,5
2013 -1,6 -0,3 0,7 1,2 1,6 0,7 0,3 0,0 -0,1 1,3 -1,0 0,5
2014 -2,8 -0,8 -0,3 1,8 0,0 1,2 -0,5 -0,3 -0,4 0,7 -0,5 0,1
2015 -1,5 -0,4 -0,1 3,8 0,9 0,1 1,2 -2,2 1,7 -0,6 1,0 -0,4
2016 -1,2 -1,6 0,3 1,0 0,9 0,4 -0,3 -1,9 2,4 -0,3 0,1 0,1
2017 -1,4 -0,3 -0,1 2,2 0,5 0,3 -0,4 0,1 0,3 0,9 0,3 -1,1
2018 -1,0 -0,5 0,0 -0,6 0,8 0,5 -1,5 0,9 -2,1 -1,0    
Kapasite Kullanım Oranı - Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim (%)                        
YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
2007 - - - - - - - - - - - -
2008 -0,6 0,8 -3,5 -2,4 -2,4 -1,9 -3,0 0,1 -4,0 -6,1 -10,3 -17,3
2009 -21,7 -21,6 -22,3 -23,6 -18,7 -14,4 -14,5 -12,7 -12,8 -10,8 -4,3 3,1
2010 9,7 9,3 11,8 22,2 14,3 6,5 8,6 4,9 8,4 9,8 8,5 11,5
2011 10,3 10,0 10,1 2,3 2,7 5,1 2,0 3,6 3,5 2,4 1,8 0,1
2012 -0,1 -0,9 -0,4 1,4 -0,5 -3,0 -0,3 -0,9 -1,0 -0,8 -1,4 -0,1
2013 -3,1 -1,0 -0,5 -1,5 0,1 0,9 0,9 1,6 1,9 2,0 2,2 3,3
2014 2,1 1,5 0,6 1,1 -0,5 0,0 -0,8 -1,1 -1,3 -2,0 -1,5 -1,8
2015 -1,6 0,4 -0,7 2,3 3,7 2,6 4,8 2,5 4,0 2,9 4,4 3,4
2016 3,8 2,6 3,0 0,3 0,3 0,5 -0,9 -0,7 0,0 0,4 -0,5 0,0
2017 -0,3 1,1 0,7 1,8 1,4 1,3 1,2 3,3 1,2 2,3 2,4 1,2
2018 1,6 1,3 1,4 -1,4 -1,1 -0,9 -2,0 -1,3 -3,5 -5,4    
Kaynak: TCMB
© Ticaret Bakanlığı 2018