Ödeme Şekillerine Göre İthalat - Milyon Dolar
    YILLIK               OCAK-EYLÜL
KOD ÖDEME ŞEKLİ 2015 % Pay 2016 % Pay % Değ. 2017 % Pay % Değ. 2017 % Pay 2018 % Pay % Değ,
1 Mal Mukabili Ödeme 68.796 33,2 81.525 41,0 18,5 105.985 45,3 30,0 77.004 45,6 84.762 48,7 10,1
2 Peşin Ödeme 95.343 46,0 77.472 39,0 -18,7 78.638 33,6 1,5 56.185 33,3 56.323 32,3 0,2
3 Vesaik Mukabili Ödeme 10.691 5,2 9.031 4,5 -15,5 9.588 4,1 6,2 7.330 4,3 6.157 3,5 -16,0
4 Kabul kredili ödeme - - - - - 0 0,0 - 0 0 1 0,0 -
5 Peşin akreditif - - - - - 4 0,0 + 0 0 7 0,0 +
6 Vadeli Akreditif 9.979 4,8 9.694 4,9 -2,9 12.771 5,5 31,7 9.409 - 8.975 5,2 +
7 Bedelsiz 6.871 3,3 8.814 4,4 28,3 12.598 5,4 42,9 9.599 5,7 6.226 3,6 -35,1
8 Ödeme şekli belirsiz - - 0 - - 1.251 0,5 + 1 0,0 2.373 1,4 +
9 Yurtdışı kredili ( Kamu ) - - - - - 0 - - 0 0,0 0 0,0 -
11 Özel Takas 19 0,0 16 0,0 -15,6 1 0,0 -95,1 1 0,0 4 0,0 -
12 Akreditif 14.661 7,1 11.237 5,7 -23,4 12.099 5,2 7,7 8.790 5,2 8.710 5,0 -0,9
13 Bağlı Muamele 12 0,0 16 0,0 30,3 18 0,0 14,6 13 0,0 1 0,0 -94,0
14 Kabul kredili akreditif 78 0,0 117 0,1 51,3 105 0,0 -10,6 67 0,0 68 0,0 1,1
15 Kabul kredili vesaik mukabili 473 0,2 637 0,3 34,8 689 0,3 8,2 521 0,3 514 0,3 -1,5
16 Kabul kredili mal mukabili 312 0,2 57 0,0 -81,7 47 0,0 -18,0 31 0,0 36 0,0 16,5
17 Özel Hesap 0 0,0 1 0,0 215,4 5 0,0 500,1 0 0,0 0 0,0 -
  GENEL İTHALAT TOPLAMI 207.234 100,0 198.618 100,0 -4,2 233.800 100,0 17,7 168.951 100,0 174.155 100,0 3,1
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018