Döviz Türlerine Göre İthalat - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
  2015 % PAY 2016 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY 2018 % PAY % DEĞ.
ABD DOLARI (USD) 122.361 59,0 111.269 56,0 -9,1 135.935 58,1 22,2 98.109 58,1 105.979 60,9 8,0
AVRUPA PARA BİRİMİ (EURO) 68.215 32,9 70.276 35,4 3,0 75.634 32,3 7,6 53.769 31,8 56.653 32,5 5,4
DANİMARKA KRONU (KD) 23 0,0 21 0,0 -10,2 26 0,0 25,2 20 0,0 14 0,0 -29,3
İNGİLİZ STERLİNİ (STRL) 1.003 0,5 691 0,3 -31,1 797 0,3 15,3 568 0,3 588 0,3 3,5
İSVEÇ KRONU (KS) 53 0,0 72 0,0 36,1 55 0,0 -22,7 40 0,0 46 0,0 14,9
İSVİÇRE FRANGI (FS) 784 0,4 914 0,5 16,5 2.578 1,1 181,9 1.847 1,1 901 0,5 -51,2
JAPON YENİ (YEN) 877 0,4 830 0,4 -5,4 662 0,3 -20,3 471 0,3 546 0,3 16,1
TÜRK LİRASI (TL) 13.557 6,5 14.275 7,2 5,3 17.730 7,6 24,2 13.853 8,2 9.116 5,2 -34,2
DİĞERLERİ 361 0,2 272 0,1 -24,6 384 0,2 41,3 274 0,2 312 0,2 14,1
GENEL İTHALAT TOPLAMI 207.234 100,0 198.618 100,0 -4,2 233.800 100,0 17,7 168.951 100,0 174.155 100,0 3,1
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018