(İmalat Sanayine Göre) Teknoloji Sanayi İthalatı - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
ISIC Rev-3 Adı 2015 % PAY 2016 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY 2018 % PAY % DEĞ,
DÜŞÜK TEKNOLOJİ SANAYİİ 22.456 13,5 21.014 12,6 -6,4 21.344 11,2 1,6 15.737 11,4 15.789 11,4 0,3
Gıda Ürünleri Ve İçecek 5.134 3,1 4.852 2,9 -5,5 4.908 2,6 1,2 3.543 2,6 3.599 2,6 1,6
Tütün Ürünleri 146 0,1 162 0,1 10,9 136 0,1 -15,8 95 0,1 123 0,1 29,2
Tekstil Ürünleri 5.118 3,1 4.810 2,9 -6,0 5.394 2,8 12,1 3.959 2,9 3.828 2,8 -3,3
Giyim Eşyası 2.575 1,5 2.396 1,4 -7,0 1.977 1,0 -17,5 1.507 1,1 1.248 0,9 -17,2
Dabaklanmış Deri. Bavul. El Çantası. Saraciye Ve Ayakkabı 1.356 0,8 1.156 0,7 -14,8 1.091 0,6 -5,6 819 0,6 796 0,6 -2,8
Ağaç Ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç) 1.397 0,8 1.177 0,7 -15,8 1.071 0,6 -9,0 791 0,6 664 0,5 -16,0
Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 3.432 2,1 3.462 2,1 0,9 3.703 1,9 6,9 2.725 2,0 3.010 2,2 10,4
Basım Ve Yayım; Plak. Kaset Vb, 483 0,3 402 0,2 -16,8 258 0,1 -35,7 189 0,1 161 0,1 -14,8
Mobilya 2.814 1,7 2.597 1,6 -7,7 2.806 1,5 8,0 2.109 1,5 2.360 1,7 11,9
ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ SANAYİİ 44.215 26,5 42.841 25,6 -3,1 62.144 32,6 45,1 45.578 33,1 47.130 34,0 3,4
Kok Kömürü. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Ve Nükleer Yakıtlar 11.052 6,6 8.995 5,4 -18,6 12.460 6,5 38,5 8.611 6,2 12.084 8,7 40,3
Plastik Ve Kauçuk Ürünleri 4.737 2,8 4.913 2,9 3,7 5.220 2,7 6,2 3.813 2,8 3.761 2,7 -1,4
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 1.917 1,1 1.788 1,1 -6,7 1.817 1,0 1,7 1.318 1,0 1.343 1,0 1,9
Ana Metal Sanayi 21.944 13,2 22.307 13,3 1,7 35.977 18,9 61,3 27.043 19,6 26.298 18,9 -2,8
Metal Eşya Sanayi (Makine Ve Teçhizatı Hariç) 4.188 2,5 4.589 2,7 9,6 4.186 2,2 -8,8 2.988 2,2 2.997 2,2 0,3
Deniz Taşıtları 378 0,2 249 0,1 -34,1 2.484 1,3 897,3 1.804 1,3 647 0,5 -64,1
ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİİ 73.904 44,3 75.028 44,9 1,5 78.437 41,1 4,5 56.377 40,9 57.813 41,6 2,5
Ana Kimyasal Maddeler (Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşikler Hariç) 6.569 3,9 6.016 3,6 -8,4 7.377 3,9 22,6 5.379 3,9 6.289 4,5 16,9
Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşikler 1.526 0,9 1.480 0,9 -3,0 1.625 0,9 9,8 1.196 0,9 1.232 0,9 2,9
Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeler 9.884 5,9 9.125 5,5 -7,7 10.718 5,6 17,5 8.052 5,8 8.468 6,1 5,2
Pestisit (Haşarat İlacı) Ve Diğer Zirai-Kimyasallar 363 0,2 356 0,2 -1,8 371 0,2 4,2 290 0,2 346 0,2 19,4
Boya. Vernik Vb,Kaplayıcı Maddeler İle Matbaa Mürekkebi Ve Macun 854 0,5 825 0,5 -3,4 917 0,5 11,2 673 0,5 715 0,5 6,2
Sabun. Deterjan. Temizlik Maddeleri; Parfüm; Kozmetik Malzemeleri 1.297 0,8 1.306 0,8 0,7 1.462 0,8 11,9 1.059 0,8 1.117 0,8 5,4
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler 2.506 1,5 2.459 1,5 -1,9 2.661 1,4 8,2 1.950 1,4 2.079 1,5 6,6
Suni Ve Sentetık Elyaf 2.588 1,6 2.698 1,6 4,3 2.931 1,5 8,6 2.225 1,6 2.242 1,6 0,8
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Teçhizat 19.698 11,8 20.922 12,5 6,2 20.373 10,7 -2,6 14.838 10,8 14.655 10,6 -1,2
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Mekina Ve Cihazlar 7.840 4,7 8.374 5,0 6,8 8.359 4,4 -0,2 5.970 4,3 6.535 4,7 9,5
Motorlu Kara Taşıtı Ve Römorklar 20.022 12,0 20.642 12,3 3,1 20.912 11,0 1,3 14.118 10,2 13.779 9,9 -2,4
Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonları 360 0,2 411 0,2 14,1 404 0,2 -1,6 358 0,3 131 0,1 -63,4
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ulaşım Araçları 397 0,2 414 0,2 4,2 327 0,2 -21,0 270 0,2 226 0,2 -16,4
YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİİ 26.246 15,7 28.359 17,0 8,1 28.822 15,1 1,6 20.211 14,7 18.090 13,0 -10,5
Tıpta Ve Eczacılıkta Kullanılan Kimyasal Ve Bitkisel Kaynaklı Ürünler 4.850 2,9 4.774 2,9 -1,6 5.057 2,7 5,9 3.621 2,6 3.856 2,8 6,5
Büro. Muhasebe Ve Bilgi İşleme Makinaları 3.118 1,9 2.700 1,6 -13,4 2.803 1,5 3,8 1.898 1,4 1.853 1,3 -2,3
Radyo. Televizyon. Haberleşme Teçhizatı Ve Cihazları 8.777 5,3 10.825 6,5 23,3 11.740 6,2 8,5 7.899 5,7 5.694 4,1 -27,9
Tıbbi Aletler; Hassas Optik Aletler Ve Saat 5.081 3,0 5.059 3,0 -0,4 5.493 2,9 8,6 4.016 2,9 3.956 2,8 -1,5
Hava Ve Uzay Taşıtları 4.420 2,6 5.000 3,0 13,1 3.729 2,0 -25,4 2.777 2,0 2.730 2,0 -1,7
TEKNOLOJİ SANAYİİ İTHALAT TOPLAMI 166.821 100,0 167.242 100,0 0,3 190.748 100,0 14,1 137.903 100,0 138.822 100,0 0,7
Teknoloji Yoğunluğuna göre İmalat Sanayii Ürün Grupları Sınıflaması, OECD tarafından ISIC-Rev3 sınıflamasına göre hazırlanmaktadır.
© Ticaret Bakanlığı 2018