İthalatın Sektörel Dağılımı - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
  2015 % PAY 2016 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY 2018 % PAY % DEĞ,
1- TARIMSAL ÜRÜNLER 16.059 7,7 15.638 7,9 -2,6 18.317 7,8 17,1 13.457 8,0 14.618 8,4 8,6
i-Gıda Maddeleri 10.889 5,3 10.699 5,4 -1,7 12.314 5,3 15,1 8.854 5,2 9.878 5,7 11,6
ii-Tarımsal Ham maddeler 5.170 2,5 4.938 2,5 -4,5 6.003 2,6 21,6 4.603 2,7 4.740 2,7 3,0
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 50.548 24,4 38.677 19,5 -23,5 52.936 22,6 36,9 37.590 22,2 45.427 26,1 20,8
i- Maden cevherleri ve döküntüleri 5.701 2,8 5.265 2,7 -7,6 7.936 3,4 50,7 5.480 3,2 7.117 4,1 29,9
ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar 37.842 18,3 27.167 13,7 -28,2 37.204 15,9 36,9 26.551 15,7 31.858 18,3 20,0
iii- Demir dışı metaller 7.005 3,4 6.245 3,1 -10,9 7.797 3,3 24,9 5.560 3,3 6.452 3,7 16,1
3- SANAYİ 136.741 66,0 137.453 69,2 0,5 145.342 62,2 5,7 104.214 61,7 103.605 59,5 -0,6
i-Demir ve çelik 11.394 5,5 9.469 4,8 -16,9 11.456 4,9 21,0 8.198 4,9 9.833 5,6 19,9
ii-Kimyasallar 28.960 14,0 27.546 13,9 -4,9 31.409 13,4 14,0 23.104 13,7 24.915 14,3 7,8
iii-Diğer yarı mamuller 10.832 5,2 10.889 5,5 0,5 11.051 4,7 1,5 7.971 4,7 8.147 4,7 2,2
iv- Makinalar ve ulaşım araçları 65.457 31,6 70.373 35,4 7,5 71.615 30,6 1,8 50.269 29,8 46.527 26,7 -7,4
Büro makinaları ve haberleşme cihazları 11.830 5,7 13.445 6,8 13,7 14.445 6,2 7,4 9.726 5,8 7.450 4,3 -23,4
Otomotiv sanayii ürünleri 19.589 9,5 20.170 10,2 3,0 20.427 8,7 1,3 13.780 8,2 13.407 7,7 -2,7
Diğer makina ve ulaşım araçları 34.038 16,4 36.758 18,5 8,0 36.743 15,7 -0,0 26.763 15,8 25.669 14,7 -4,1
v- Dokumacılık ürünleri 6.376 3,1 6.267 3,2 -1,7 7.015 3,0 11,9 5.216 3,1 5.060 2,9 -3,0
vi- Hazır giyim 3.016 1,5 2.824 1,4 -6,3 2.390 1,0 -15,4 1.796 1,1 1.521 0,9 -15,3
vii - Diğer tüketim malları 10.707 5,2 10.085 5,1 -5,8 10.405 4,5 3,2 7.661 4,5 7.603 4,4 -0,8
4- DİĞER ÜRÜNLER 3.886 1,9 6.851 3,4 76,3 17.204 7,4 151,1 13.690 8,1 10.506 6,0 -23,3
GENEL İTHALAT TOPLAMI 207.234 100,0 198.618 100,0 -4,2 233.800 100,0 17,7 168.951 100,0 174.155 100,0 3,1
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018