Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre İthalat-(BEC) - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL        
  2015 % PAY 2016 % PAY Değ. % 2017 % PAY Değ. % 2017 % PAY 2018 % PAY Değ, %
SERMAYE (YATIRIM) MALLARI 34.905 16,8 35.919 18,1 2,9 33.116 14,2 -7,8 23.256 13,8 22.480 12,9 -3,3
Yatırım (Sermaye) Malları (Taşımacılık araçları hariç) 28.517 13,8 29.766 15,0 4,4 28.281 12,1 -5,0 19.914 11,8 20.015 11,5 0,5
Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri 6.388 3,1 6.153 3,1 -3,7 4.835 2,1 -21,4 3.342 2,0 2.465 1,4 -26,2
ARA MALLARI 143.317 69,2 134.315 67,6 -6,3 171.462 73,3 27,7 124.924 73,9 132.840 76,3 6,3
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 9.328 4,5 8.711 4,4 -6,6 12.542 5,4 44,0 8.999 5,3 10.617 6,1 18,0
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler 67.930 32,8 66.622 33,5 -1,9 85.667 36,6 28,6 63.583 37,6 65.096 37,4 2,4
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 2.975 1,4 2.646 1,3 -11,1 3.929 1,7 48,5 2.687 1,6 3.165 1,8 17,8
Yatırım mallarının aksam ve parçaları 11.421 5,5 13.873 7,0 21,5 15.647 6,7 12,8 11.017 6,5 9.479 5,4 -14,0
Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları 12.115 5,8 13.197 6,6 8,9 15.335 6,6 16,2 11.027 6,5 11.826 6,8 7,2
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler 3.456 1,7 3.349 1,7 -3,1 4.248 1,8 26,8 3.041 1,8 3.951 2,3 29,9
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler 2.389 1,2 2.299 1,2 -3,8 2.090 0,9 -9,1 1.592 0,9 1.352 0,8 -15,1
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 10.279 5,0 8.333 4,2 -18,9 11.307 4,8 35,7 7.808 4,6 10.845 6,2 38,9
Gizli Veri (1) (2) 23.425 11,3 15.285 7,7 -34,7 20.697 8,9 35,4 15.170 9,0 16.509 9,5 8,8
TÜKETİM MALLARI 28.587 13,8 27.947 14,1 -2,2 28.488 12,2 1,9 20.239 12,0 18.246 10,5 -9,9
Binek otomobilleri 9.223 4,5 9.840 5,0 6,7 8.606 3,7 -12,5 5.494 3,3 4.767 2,7 -13,2
Dayanıklı tüketim malları 3.766 1,8 3.268 1,6 -13,2 3.379 1,4 3,4 2.547 1,5 2.438 1,4 -4,3
Yarı dayanıklı tüketim malları 6.279 3,0 5.710 2,9 -9,1 5.021 2,1 -12,1 3.781 2,2 3.331 1,9 -11,9
Dayanıksız tüketim malları 5.267 2,5 5.232 2,6 -0,6 5.348 2,3 2,2 3.898 2,3 3.773 2,2 -3,2
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları 1.025 0,5 1.107 0,6 7,9 1.263 0,5 14,1 911 0,5 896 0,5 -1,7
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları 1.903 0,9 1.728 0,9 -9,2 1.977 0,8 14,4 1.334 0,8 1.565 0,9 17,4
Motor benzini ve diğer hafif yağlar 814 0,4 717 0,4 -12,0 904 0,4 26,2 637 0,4 888 0,5 39,4
Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri 309 0,1 345 0,2 11,5 1.990 0,9 477,5 1.638 1,0 587 0,3 -64,2
DİĞERLERİ 426 0,2 437 0,2 2,6 734 0,3 68,1 532 0,3 590 0,3 11,0
GENEL İTHALAT TOPLAMI 207.234 100,0 198.618 100,0 -4,2 233.800 100,0 17,7 168.951 100,0 174.155 100,0 3,1
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018