Ülke Gruplarına Göre İthalat - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
  2015 % DAĞ. 2016 % DAĞ. % DEĞ. 2017 % DAĞ. % DEĞ. 2017 % DAĞ, 2018 % DAĞ, % DEĞ,
GENEL İTHALAT TOPLAMI 207.234 100,0 198.618 100,0 -4,2 233.800 100,0 17,7 168.951 100,0 174.155 100,0 3,1
A- AB-28 78.681 38,0 77.501 39,0 -1,5 85.205 36,4 9,9 60.154 35,6 63.434 36,4 5,5
B- TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1.227 0,6 1.435 0,7 16,9 1.564 0,7 9,0 1.152 0,7 1.017 0,6 -11,7
C- DİĞER ÜLKELER 127.326 61,4 119.682 60,3 -6,0 147.030 62,9 22,9 107.645 63,7 109.704 63,0 1,9
1- DİĞER AVRUPA (AB-28 Hariç) 28.112 13,6 21.907 11,0 -22,1 31.381 13,4 43,2 22.832 13,5 22.476 12,9 -1,6
2- AFRİKA 5.099 2,5 5.356 2,7 5,0 7.177 3,1 34,0 5.154 3,1 5.553 3,2 7,7
Kuzey Afrika 3.007 1,5 3.201 1,6 6,4 4.143 1,8 29,4 2.928 1,7 3.626 2,1 23,8
Diğer Afrika 2.092 1,0 2.155 1,1 3,0 3.034 1,3 40,8 2.226 1,3 1.928 1,1 -13,4
3- AMERİKA 16.771 8,1 16.990 8,6 1,3 21.009 9,0 23,7 15.423 9,1 17.963 10,3 16,5
Kuzey Amerika 12.071 5,8 11.931 6,0 -1,2 14.119 6,0 18,3 10.552 6,2 11.067 6,4 4,9
Orta Amerika ve Karayip 1.040 0,5 967 0,5 -7,0 960 0,4 -0,7 674 0,4 647 0,4 -3,9
Güney Amerika 3.661 1,8 4.092 2,1 11,8 5.930 2,5 44,9 4.198 2,5 6.248 3,6 48,8
4- ASYA 66.914 32,3 68.018 34,2 1,6 76.954 32,9 13,1 56.763 33,6 55.162 31,7 -2,8
Yakın ve Ortadoğu 13.575 6,6 13.761 6,9 1,4 19.786 8,5 43,8 15.635 9,3 14.322 8,2 -8,4
Diğer Asya 53.339 25,7 54.257 27,3 1,7 57.168 24,5 5,4 41.128 24,3 40.840 23,5 -0,7
5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 609 0,3 655 0,3 7,6 2.236 1,0 241,6 1.565 0,9 840 0,5 -46,3
6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 9.821 4,7 6.757 3,4 -31,2 8.274 3,5 22,4 5.908 3,5 7.710 4,4 30,5
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI                      
OECD Ülkeleri 101.502 49,0 100.923 50,8 -0,6 116.368 49,8 15,3 83.166 49,2 83.904 48,2 0,9
EFTA Ülkeleri 3.138 1,5 3.162 1,6 0,8 7.776 3,3 145,9 5.866 3,5 2.830 1,6 -51,8
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 31.525 15,2 24.183 12,2 -23,3 30.605 13,1 26,6 21.794 12,9 25.208 14,5 15,7
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 9.310 4,5 7.740 3,9 -16,9 11.206 4,8 44,8 8.575 5,1 8.340 4,8 -2,7
Bağımsız Devletler Topluluğu 27.152 13,1 20.729 10,4 -23,7 26.079 11,2 25,8 18.784 11,1 21.430 12,3 14,1
Türk Cumhuriyetleri 2.688 1,3 2.605 1,3 -3,1 3.185 1,4 22,3 2.354 1,4 2.253 1,3 -4,3
İslam Konferansı Teşkilatı 22.407 10,8 23.178 11,7 3,4 31.957 13,7 37,9 24.534 14,5 22.755 13,1 -7,3
D-8 Gelişen Sekiz Ülke 11.786 5,7 10.867 5,5 -7,8 15.351 6,6 41,3 11.759 7,0 10.967 6,3 -6,7
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018