Ödeme Şekillerine Göre İhracat - Milyon Dolar
    YILLIK               OCAK-EYLÜL
KOD ÖDEME ŞEKLİ 2015 % Pay 2016 % Pay % Değ. 2017 % Pay % Değ. 2017 % PAY 2018 % PAY Değ, %
1 Mal Mukabili Ödeme 94.970 66,0 94.864 66,6 -0,1 99.707 63,5 5,1 72.352 62,9 82.776 67,3 14,4
2 Peşin Ödeme 13.947 9,7 15.531 10,9 11,4 21.207 13,5 36,5 16.502 14,3 12.321 10,0 -25,3
3 Vesaik Mukabili Ödeme 21.415 14,9 20.611 14,5 -3,8 21.508 13,7 4,4 15.503 13,5 16.585 13,5 7,0
4 Kabul kredili ödeme - - - - -   - - 0 0,0 0 0,0 -
5 Peşin akreditif - - - - - 1,6 0,0 + 0 0 1,9 0,0 +
6 Vadeli Akreditif 2.104 1,5 1.648 1,2 -21,7 1.838 1,2 11,5 1.329 1,2 1.809 1,5 36,2
7 Bedelsiz 1.414 1,0 1.424 1,0 0,7 2.330 1,5 63,7 1.903 1,7 1.186 1,0 -37,7
8 Ödeme şekli belirsiz - - - - - 563,2 0,4 + 0 0,0 1105,7 0,9 +
11 Özel Takas 7 0,0 4 0,0 -45,1 1 0,0 -77,9 1 0,0 3 0,0 251,0
12 Akreditif 9.694 6,7 8.155 5,7 -15,9 9.551 6,1 17,1 7.252 6,3 7.050 5,7 -2,8
13 Bağlı Muamele 12 0,0 11 0,0 -6,1 13 0,0 15,2 10 0,0 3 0,0 -72,6
14 Kabul kredili akreditif 38 0,0 22 0,0 -43,0 14 0,0 -36,3 10 0,0 7 0,0 -32,1
15 Kabul kredili vesaik mukabili 140 0,1 157 0,1 11,9 138 0,1 -12,0 102 0,1 97 0,1 -5,1
16 Kabul kredili mal mukabili 80 0,1 101 0,1 26,3 114 0,1 13,1 77 0,1 97 0,1 25,4
17 Özel Hesap 17 0,0 2 0,0 -88,7 7 0,0 257,2 5 0,0 2 0,0 -
  GENEL İHRACAT TOPLAMI 143.839 100,0 142.530 100,0 -0,9 156.993 100,0 10,1 115.046 100,0 123.043 100,0 7,0
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018