Yollara Göre İhracat - Milyon Dolar
YILLIK               OCAK-EYLÜL        
  2015 % PAY 2016 % PAY DEĞ.% 2017 % PAY DEĞ.% 2017 % PAY 2018 % PAY Değ, %
DENİZ YOLU 78.037 54,3 78.400 55,0 0,5 91.315 58,2 16,5 65.687 57,1 76.838 62,4 17,0
DEMİR YOLU 807 0,6 641 0,4 -20,5 684 0,4 6,7 505 0,4 466 0,4 -7,7
KARA YOLU 46.709 32,5 44.755 31,4 -4,2 45.810 29,2 2,4 33.596 29,2 34.533 28,1 2,8
HAVA YOLU 17.276 12,0 17.747 12,5 2,7 16.992 10,8 -4,3 13.479 11,7 10.307 8,4 -23,5
DİĞER 1.011 0,7 987 0,7 -2,4 2.192 1,4 122,1 1.779 1,5 899 0,7 -49,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 143.839 100,0 142.530 100,0 -0,9 156.993 100,0 10,1 115.046 100,0 123.043 100,0 7,0
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018