(İmalat Sanayine Göre) Teknoloji Sanayi İhracatı - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
ISIC - Rev,3 Adı 2015 % PAY 2016 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY 2018 % PAY % DEĞ,
DÜŞÜK TEKNOLOJİ SANAYİİ 47.070 35,0 46.832 35,1 -0,5 49.034 33,3 4,7 36.045 33,3 37.989 32,8 5,4
Gıda Ürünleri Ve İçecek 10.222 7,6 9.868 7,4 -3,5 10.678 7,3 8,2 7.663 7,1 8.011 6,9 4,5
Tütün Ürünleri 532 0,4 648 0,5 21,7 597 0,4 -7,9 418 0,4 481 0,4 15,2
Tekstil Ürünleri 13.591 10,1 13.544 10,1 -0,4 14.261 9,7 5,3 10.210 9,4 10.798 9,3 5,8
Giyim Eşyası 12.526 9,3 12.416 9,3 -0,9 12.274 8,3 -1,1 9.367 8,7 9.767 8,4 4,3
Dabaklanmış Deri. Bavul. El Çantası. Saraciye Ve Ayakkabı 1.018 0,8 1.034 0,8 1,5 1.130 0,8 9,3 869 0,8 999 0,9 15,0
Ağaç Ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç) 695 0,5 680 0,5 -2,2 759 0,5 11,7 536 0,5 606 0,5 13,1
Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 1.779 1,3 1.891 1,4 6,3 2.079 1,4 9,9 1.500 1,4 1.675 1,4 11,6
Basım Ve Yayım; Plak. Kaset Vb, 142 0,1 126 0,1 -11,2 125 0,1 -1,6 86 0,1 117 0,1 36,2
Mobilya 6.564 4,9 6.626 5,0 0,9 7.132 4,8 7,6 5.396 5,0 5.534 4,8 2,6
ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ SANAYİİ 39.699 29,5 37.866 28,3 -4,6 41.593 28,3 9,8 31.364 29,0 31.937 27,6 1,8
Kok Kömürü. Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Ve Nükleer Yakıtlar 4.176 3,1 2.998 2,2 -28,2 4.017 2,7 34,0 3.088 2,9 2.868 2,5 -7,1
Plastik Ve Kauçuk Ürünleri 6.474 4,8 6.297 4,7 -2,7 6.817 4,6 8,3 4.977 4,6 5.609 4,8 12,7
Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler 3.849 2,9 3.609 2,7 -6,2 3.732 2,5 3,4 2.765 2,6 3.029 2,6 9,5
Ana Metal Sanayi 17.713 13,2 17.881 13,4 0,9 18.932 12,9 5,9 14.695 13,6 14.019 12,1 -4,6
Metal Eşya Sanayi (Makine Ve Teçhizatı Hariç) 6.491 4,8 6.111 4,6 -5,9 6.787 4,6 11,1 4.870 4,5 5.677 4,9 16,6
Deniz Taşıtları 997 0,7 970 0,7 -2,7 1.308 0,9 34,9 969 0,9 735 0,6 -24,2
ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİİ 42.722 31,8 44.218 33,1 3,5 50.805 34,5 14,9 36.727 33,9 42.098 36,3 14,6
Ana Kimyasal Maddeler (Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşikler Hariç) 1.876 1,4 1.744 1,3 -7,0 2.241 1,5 28,5 1.606 1,5 2.128 1,8 32,5
Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşikler 227 0,2 179 0,1 -21,2 180 0,1 0,6 123 0,1 190 0,2 55,3
Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeler 1.050 0,8 941 0,7 -10,4 1.163 0,8 23,6 846 0,8 1.011 0,9 19,6
Pestisit (Haşarat İlacı) Ve Diğer Zirai-Kimyasallar 95 0,1 89 0,1 -6,3 93 0,1 5,2 80 0,1 87 0,1 9,6
Boya. Vernik Vb,Kaplayıcı Maddeler İle Matbaa Mürekkebi Ve Macun 514 0,4 477 0,4 -7,3 493 0,3 3,5 359 0,3 415 0,4 15,5
Sabun. Deterjan. Temizlik Maddeleri; Parfüm; Kozmetik Malzemeleri 1.435 1,1 1.308 1,0 -8,8 1.365 0,9 4,3 997 0,9 1.015 0,9 1,8
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kimyasal Ürünler 656 0,5 707 0,5 7,7 743 0,5 5,2 540 0,5 624 0,5 15,6
Suni Ve Sentetık Elyaf 651 0,5 574 0,4 -11,8 629 0,4 9,5 457 0,4 563 0,5 23,3
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Teçhizat 12.068 9,0 11.735 8,8 -2,8 12.883 8,8 9,8 9.205 8,5 10.841 9,4 17,8
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Mekina Ve Cihazlar 5.433 4,0 5.223 3,9 -3,9 5.326 3,6 2,0 3.811 3,5 4.301 3,7 12,9
Motorlu Kara Taşıtı Ve Römorklar 18.533 13,8 21.103 15,8 13,9 25.531 17,4 21,0 18.577 17,2 20.816 18,0 12,1
Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonları 87 0,1 47 0,0 -45,7 80 0,1 70,2 70 0,1 40 0,0 -43,4
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Ulaşım Araçları 96 0,1 90 0,1 -6,2 77 0,1 -15,0 58 0,1 66 0,1 14,3
YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİİ 4.899 3,6 4.681 3,5 -4,4 5.706 3,9 21,9 4.128 3,8 3.849 3,3 -6,8
Tıpta Ve Eczacılıkta Kullanılan Kimyasal Ve Bitkisel Kaynaklı Ürünler 959 0,7 897 0,7 -6,4 933 0,6 4,0 606 0,6 880 0,8 45,4
Büro. Muhasebe Ve Bilgi İşleme Makinaları 185 0,1 160 0,1 -13,4 164 0,1 2,5 116 0,1 122 0,1 4,6
Radyo. Televizyon. Haberleşme Teçhizatı Ve Cihazları 1.936 1,4 1.780 1,3 -8,1 1.828 1,2 2,7 1.193 1,1 1.231 1,1 3,2
Tıbbi Aletler; Hassas Optik Aletler Ve Saat 820 0,6 799 0,6 -2,5 919 0,6 15,0 644 0,6 719 0,6 11,7
Hava Ve Uzay Taşıtları 999 0,7 1.044 0,8 4,6 1.862 1,3 78,3 1.569 1,4 896 0,8 -42,9
TEKNOLOJİ SANAYİİ İHRACAT TOPLAMI (İMALAT SANAYİİ TOPLAMI) 134.390 100,0 133.597 100,0 -0,6 147.138 100,0 10,1 108.264 100,0 115.873 100,0 7,0
Teknoloji Yoğunluğuna göre İmalat Sanayii Ürün Grupları Sınıflaması, OECD tarafından ISIC-Rev3 sınıflamasına göre hazırlanmaktadır.
© Ticaret Bakanlığı 2018