İhracatın Sektörel Dağılımı - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
  2015 % PAY 2016 % PAY % Değ. 2017 % PAY % Değ. 2017 % PAY 2018 % PAY % Değ,
1- TARIMSAL ÜRÜNLER 17.444 12,1 16.857 11,8 -3,4 17.589 11,2 4,3 12.246 10,6 13.104 10,6 7,0
i-Gıda Maddeleri 16.561 11,5 16.004 11,2 -3,4 16.651 10,6 4,0 11.580 10,1 12.303 10,0 6,2
ii-Tarımsal Ham maddeler 883 0,6 852 0,6 -3,5 938 0,6 10,1 666 0,6 801 0,7 20,2
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 9.915 6,9 8.440 5,9 -14,9 10.850 6,9 28,6 8.090 7,0 8.466 6,9 4,6
i- Maden cevherleri ve döküntüleri 2.963 2,1 2.866 2,0 -3,2 3.779 2,4 31,8 2.782 2,4 2.814 2,3 1,1
ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar 4.518 3,1 3.211 2,3 -28,9 4.327 2,8 34,7 3.313 2,9 3.136 2,5 -5,3
iii- Demir dışı metaller 2.434 1,7 2.363 1,7 -2,9 2.744 1,7 16,1 1.994 1,7 2.516 2,0 26,1
3- SANAYİ 108.095 75,2 108.004 75,8 -0,1 121.084 77,1 12,1 88.264 76,7 98.676 80,2 11,8
i-Demir ve çelik 7.890 5,5 7.251 5,1 -8,1 9.538 6,1 31,5 6.852 6,0 9.243 7,5 34,9
ii-Kimyasallar 9.139 6,4 8.522 6,0 -6,7 9.420 6,0 10,5 6.762 5,9 8.100 6,6 19,8
iii-Diğer yarı mamuller 14.048 9,8 13.642 9,6 -2,9 14.911 9,5 9,3 10.870 9,4 12.349 10,0 13,6
iv- Makinalar ve ulaşım araçları 39.252 27,3 41.131 28,9 4,8 48.200 30,7 17,2 34.982 30,4 38.357 31,2 9,6
Büro makinaları ve haberleşme cihazları 2.131 1,5 1.940 1,4 -8,9 1.991 1,3 2,6 1.307 1,1 1.344 1,1 2,8
Otomotiv sanayii ürünleri 16.964 11,8 19.494 13,7 14,9 23.851 15,2 22,4 17.356 15,1 19.452 15,8 12,1
Diğer makina ve ulaşım araçları 20.157 14,0 19.696 13,8 -2,3 22.359 14,2 13,5 16.320 14,2 17.561 14,3 7,6
v- Dokumacılık ürünleri 11.169 7,8 11.095 7,8 -0,7 11.602 7,4 4,6 8.482 7,4 8.931 7,3 5,3
vi- Hazır giyim 15.118 10,5 15.047 10,6 -0,5 15.088 9,6 0,3 11.215 9,7 11.773 9,6 5,0
vii - Diğer tüketim malları 11.478 8,0 11.316 7,9 -1,4 12.325 7,9 8,9 9.101 7,9 9.922 8,1 9,0
4- DİĞER ÜRÜNLER 8.385 5,8 9.228 6,5 10,1 7.470 4,8 -19,1 6.447 5,6 2.798 2,3 -56,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI 143.839 100,0 142.530 100,0 -0,9 156.993 100,0 10,1 115.046 100,0 123.043 100,0 7,0
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018