Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre İhracat - (BEC) - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL        
  2015 % PAY 2016 % PAY DEĞ.% 2017 % PAY DEĞ.% 2017 % PAY 2018 % PAY Değ, %
SERMAYE (YATIRIM) MALLARI 15.392 10,7 15.891 11,1 3,2 18.352 11,7 15,5 13.406 11,7 14.385 11,7 7,3
Yatırım (Sermaye) Malları (Taşımacılık araçları hariç) 8.499 5,9 8.186 5,7 -3,7 8.996 5,7 9,9 6.449 5,6 7.301 5,9 13,2
Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri 6.893 4,8 7.706 5,4 11,8 9.356 6,0 21,4 6.957 6,0 7.084 5,8 1,8
ARA MALLARI 68.433 47,6 66.890 46,9 -2,3 73.063 46,5 9,2 54.223 47,1 58.567 47,6 8,0
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 3.761 2,6 3.665 2,6 -2,5 4.579 2,9 24,9 3.358 2,9 3.395 2,8 1,1
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler 47.347 32,9 46.449 32,6 -1,9 49.869 31,8 7,4 37.205 32,3 39.864 32,4 7,1
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 182 0,1 139 0,1 -23,5 162 0,1 16,3 118 0,1 130 0,1 9,4
Yatırım mallarının aksam ve parçaları 4.535 3,2 4.299 3,0 -5,2 4.662 3,0 8,4 3.372 2,9 4.017 3,3 19,1
Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları 8.595 6,0 8.927 6,3 3,9 9.719 6,2 8,9 7.060 6,1 8.145 6,6 15,4
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler 239 0,2 384 0,3 60,5 301 0,2 -21,6 200 0,2 258 0,2 29,0
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler 1.618 1,1 1.791 1,3 10,6 1.809 1,2 1,0 1.372 1,2 1.341 1,1 -2,3
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 2.155 1,5 1.236 0,9 -42,7 1.961 1,2 58,7 1.536 1,3 1.419 1,2 -7,7
TÜKETİM MALLARI 59.146 41,1 58.877 41,3 -0,5 64.878 41,3 10,2 46.911 40,8 49.599 40,3 5,7
Binek otomobilleri 6.899 4,8 8.355 5,9 21,1 11.814 7,5 41,4 8.662 7,5 9.146 7,4 5,6
Dayanıklı tüketim malları 13.130 9,1 12.807 9,0 -2,5 13.821 8,8 7,9 9.948 8,6 10.609 8,6 6,6
Yarı dayanıklı tüketim malları 14.626 10,2 14.650 10,3 0,2 15.024 9,6 2,6 11.015 9,6 11.832 9,6 7,4
Dayanıksız tüketim malları 8.694 6,0 8.564 6,0 -1,5 8.640 5,5 0,9 6.449 5,6 6.624 5,4 2,7
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları 6.185 4,3 5.690 4,0 -8,0 5.954 3,8 4,6 3.828 3,3 4.217 3,4 10,2
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları 7.407 5,1 6.925 4,9 -6,5 7.384 4,7 6,6 5.314 4,6 5.562 4,5 4,7
Motor benzini ve diğer hafif yağlar 2.058 1,4 1.721 1,2 -16,4 2.065 1,3 20,0 1.552 1,3 1.443 1,2 -7,0
Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri 147 0,1 166 0,1 13,1 176 0,1 5,9 143 0,1 165 0,1 15,6
DİĞERLERİ 869 0,6 871 0,6 0,3 700 0,4 -19,7 506 0,4 492 0,4 -2,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI 143.839 100,0 142.530 100,0 -0,9 156.993 100,0 10,1 115.046 100,0 123.043 100,0 7,0
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018