Ülke Gruplarına Göre İhracat - Milyon Dolar
  YILLIK               OCAK-EYLÜL
  2015 % PAY 2016 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY % DEĞ. 2017 % PAY 2018 % PAY % DEĞ,
GENEL İHRACAT TOPLAMI 143.839 100,0 142.530 100,0 -0,9 156.993 100,0 10,1 115.046 100,0 123.043 100,0 7,0
A- AB-28 63.998 44,5 68.344 48,0 6,8 73.906 47,1 8,1 53.538 46,5 61.973 50,4 15,8
B- TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1.907 1,3 1.822 1,3 -4,5 1.995 1,3 9,5 1.449 1,3 1.649 1,3 13,8
C- DİĞER ÜLKELER 77.934 54,2 72.364 50,8 -7,1 81.092 51,7 12,1 60.059 52,2 59.421 48,3 -1,1
1- DİĞER AVRUPA (AB-28 Hariç) 14.141 9,8 9.736 6,8 -31,1 9.805 6,2 0,7 6.856 6,0 8.706 7,1 27,0
2- AFRİKA 12.449 8,7 11.406 8,0 -8,4 11.674 7,4 2,3 8.379 7,3 10.253 8,3 22,4
Kuzey Afrika 8.527 5,9 7.755 5,4 -9,1 7.525 4,8 -3,0 5.313 4,6 6.702 5,4 26,1
Diğer Afrika 3.922 2,7 3.651 2,6 -6,9 4.149 2,6 13,6 3.066 2,7 3.552 2,9 15,8
3- AMERİKA 9.225 6,4 9.345 6,6 1,3 12.166 7,7 30,2 8.953 7,8 9.317 7,6 4,1
Kuzey Amerika 7.067 4,9 7.404 5,2 4,8 9.700 6,2 31,0 7.142 6,2 6.946 5,6 -2,7
Orta Amerika ve Karayip 849 0,6 846 0,6 -0,3 1.171 0,7 38,4 853 0,7 1.080 0,9 26,6
Güney Amerika 1.310 0,9 1.095 0,8 -16,4 1.295 0,8 18,3 958 0,8 1.292 1,1 34,8
4- ASYA 41.393 28,8 40.988 28,8 -1,0 46.608 29,7 13,7 35.260 30,6 30.398 24,7 -13,8
Yakın ve Ortadoğu 31.086 21,6 31.304 22,0 0,7 35.337 22,5 12,9 27.074 23,5 21.477 17,5 -20,7
Diğer Asya 10.307 7,2 9.684 6,8 -6,0 11.271 7,2 16,4 8.186 7,1 8.921 7,3 9,0
5- AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 619 0,4 736 0,5 18,8 648 0,4 -12,0 463 0,4 581 0,5 25,6
6- DİĞER ÜLKE ve BÖLGELER 106 0,1 152 0,1 43,9 192 0,1 26,2 148 0,1 164 0,1 11,0
SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI                    
OECD Ülkeleri 75.368 52,4 77.420 54,3 2,7 82.726 52,7 6,9 59.925 52,1 69.293 56,3 15,6
EFTA Ülkeleri 6.202 4,3 3.267 2,3 -47,3 1.638 1,0 -49,8 1.211 1,1 1.867 1,5 54,2
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 14.590 10,1 13.078 9,2 -10,4 15.635 10,0 19,5 11.027 9,6 12.951 10,5 17,4
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 9.567 6,7 9.603 6,7 0,4 8.105 5,2 -15,6 5.906 5,1 5.323 4,3 -9,9
Bağımsız Devletler Topluluğu 10.569 7,3 7.750 5,4 -26,7 9.102 5,8 17,5 6.454 5,6 7.041 5,7 9,1
Türk Cumhuriyetleri 5.290 3,7 3.992 2,8 -24,5 4.165 2,7 4,3 3.117 2,7 2.941 2,4 -5,6
İslam Konferansı Teşkilatı 42.738 29,7 41.232 28,9 -3,5 45.133 28,7 9,5 34.161 29,7 29.755 24,2 -12,9
D-8 Gelişen 8 Ülke 8.156 5,7 9.127 6,4 11,9 7.125 4,5 -21,9 4.974 4,3 5.265 4,3 5,9
Kaynak: TÜİK
© Ticaret Bakanlığı 2018