Dış Ticaret Beklenti Anketi Endeks Sonuçları
İhracat Beklenti Endeksi          
Dönemler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Q1 97,9 101,7 98,8 108,5 99,9 109,0 112,5
Q2 115,0 122,1 116,7 105,7 111,7 124,9 107,3
Q3 111,6 101,0 113,7 108,3 109,1 126,5 118,0
Q4 95,8 109,6 114,1 107,2 109,7 123,7 111,6
İthalat Beklenti Endeksi          
Dönemler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Q1 104,6 106,7 109,4 104,2 97,9 110,3 115,0
Q2 115,7 109,5 104,1 96,0 103,1 112,0 101,6
Q3 111,2 113,3 110,3 105,5 101,4 106,3 113,1
Q4 102,1 106,2 109,9 100,0 109,1 112,8 100,1
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
© Ticaret Bakanlığı 2018