Ekonomi Veri Kartları (Cep Kartları)
BÜYÜME
* Türkiye 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,6 büyüme elde etmiştir. Birinci çeyrekte %7,2, ikinci çeyrekte ise %5,3 büyüme kaydetmiştir.
* Türkiye, 2017 yılının tümünde %7,4’lük büyüme elde etmiştir.
* 2002-2017 döneminde yıllık büyüme ortalaması %5,8 oldu.
* Türkiye 2018 yılı ikinci çeyreğinde %5,2 büyüyerek OECD ülkeleri arasında İrlanda ve İzlanda’dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü ülke; verisi açıklanan 27 AB ülkesi arasında ise İrlanda. Malta ve Letonya’dan sonra dördüncü olmuştur,
* GSYH oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında bir önceki yıla göre;
* Tarım sektörü %4,9
* Sanayi sektörü %9,1
* İnşaat sektörü %9,0
* Hizmetler sektörü ise %11 artış kaydetti.
* 2018 yılında YEP tahminlerine göre büyüme beklentisi %3,8 seviyesindedir.
DIŞ TİCARET
2018 EKİM (TÜİK)
·        İhracat. % 13 artarak 15.7 milyar dolar.
·        İthalat. % 23.8 azalarak 16.2 milyar dolar.
·        Dış ticaret hacmi. % 9.2 azalarak 31.9 milyar dolar.
·        Dış ticaret açığı. % 93.8 456 milyon dolar.
·        İhracatın ithalatı karşılama oranı 31.6 puan artarak %97.2 olarak gerçekleşmiştir,
2018 OCAK-EKİM (TÜİK)
·        İhracat. % 7.6 artarak 138.7 milyar dolar.
·        İthalat. % 0.1 artarak 190.3 milyar dolar.
·        Dış ticaret hacmi. %3.1 artarak 329 milyar dolar.
·        Dış ticaret açığı. %15.7 azalarak 51.6 milyar dolar.
·       İhracatın ithalatı karşılama oranı 5.1 puan artarak %72.9 olarak gerçekleşmiştir,
2017 YILLIK (TÜİK)
* İhracat; (%10,1) 157 milyar dolar,
* İthalat; (%17,7) 233,8 milyar dolar,
* Karşılama Oranı %67,1;
* Dış ticaret açığı (%36,8) 76,8 milyar dolar,
* Dış ticaret hacmi (%14,6) 390,8 milyar dolar,
* 237 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleşti,
* 63 ilimiz ihracatını artırdı,
* 97 faslın 79'unda ihracat arttı.
ÖDEMELER DENGESİ
Cari Denge (2018 EYLÜL)
* Cari fazla 2018 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %141,2 azalarak 1,8 milyar dolar olmuştur,
* Enerji dışı cari denge 2018 yılı Eylül ayında 5 milyar dolar fazla vermiştir,
Cari Denge (2018 OCAK-EYLÜL)
* Cari açık 2018 Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 azalarak 30 milyar dolar olmuştur,
* Enerji dışı cari denge 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 1,3 milyar dolar enerji dışı cari açık verilmiştir,
Cari Denge (2017 YILLIK)
* Cari işlemler dengesinde 2017 yılında bir önceki yıla göre %42,3 artışla 47,2 milyar dolarlık açık verilmiştir.
* Cari açık GSYH oranı 2017 yılında %5,5 olmuştur.
* Enerji dışı cari açık 2017 yılında 14,2 milyar dolar oldu.
Hizmet Ticareti (2018 OCAK-EYLÜL)
* Hizmet ihracatı %10,8 artarak 36,6 milyar dolar.
* Hizmet ithalatı %1 artarak 17,6 milyar dolar.
* Turizm geliri %13,9 artarak 19,7 milyar dolar; Taşımacılık Geliri ise %12,3 artarak 12,6 milyar dolar olmuştur.
* Turizm gideri %4,1 artarak 3,7 milyar dolar; Taşımacılık gideri %0,8 artarak 7,2 milyar dolar olmuştur.
Hizmet Ticareti (2017 YILLIK)
* Hizmet ihracatı %16,8 artarak 43,7 milyar dolar,
* Hizmet ithalatı %7,1 artarak 23,7 milyar dolar,
* Turizm Geliri %19,9 artarak 22,5 milyar dolar; Taşımacılık Geliri ise %15,3 artarak 15,1 milyar dolar olmuştur.
* Turizm Gideri %0,8 artarak 4,8 milyar dolar; Taşımacılık Gideri %20,3 artarak 9,7 milyar dolar olmuştur.
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
* Doğrudan yatırım girişi 2018 Eylül ayında %27,7 azalarak 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak-Eylül döneminde ise %4,6 artarak 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
* 2017 yılında doğrudan yabancı yatırım girişi bir önceki yıla göre %18,8 azalarak 10,8 milyar dolar olmuştur.
* 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolar; 2003’ten günümüze 201,2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşmiştir.
YURT DIŞINA YAPILAN YATIRIMLAR
* 1984-2002 arasında Türkiye’nin yurt dışındaki toplam doğrudan yabancı yatırım tutarı 3,1 milyar dolarken; 2003’ten günümüze 41,8 milyar dolar oldu.
* 2018 Ocak-Eylül döneminde %52,5 artışla 2,8 milyar dolar yurtdışında yatırım yapılmıştır.
* 2017 yılında yurt dışına yaptığımız yatırımlar %14,2 azalarak 2,7 milyar dolar olmuştur.
ENFLASYON
* TÜFE; 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 artmıştır.
* 2018 Kasım ayında TÜFE; bir önceki aya göre %1,44 azalırken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise %21,62 artmıştır.
* Enerji, Gıda ve alkolsüz içecekler, Alkollü içecekler, Tütün ürünleri ve altın hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon kasım ayında yıllık bazda %20,72 artmıştır,
İŞSİZLİK (2018 AĞUSTOS)
* İşsizlik oranı %11,1 (önceki yıla göre 0,5 puan, önceki aya göre 0,3 puan artış),
* İşgücüne katılma oranı %54,3 (önceki yıla göre 0,6 puan, önceki aya göre 0,3 puan artış),
* İstihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 318 bin kişi (önceki yıla göre 490 bin kişi, önceki aya göre 53 bin kişi artış),
2017 YILLIK
* 2017 yılı İŞSİZLİK ORANI; bir önceki yılın %10,9 oldu.
* 2017 yılı İSTİHDAM SAYISI 28,2 milyon kişiye ulaşmıştır.
* 2017 yılı İşgücüne Katılım %52,8 artarak 31,6 milyon kişi olmuştur.
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, PMI, KAPASİTE KULLANIM ORANI ve REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ
* SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ (Arındırılmamış): 2018 yılı EYLÜL ayında yıllık bazda %4,6 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks aylık bazda %2,7 azalış göstermiştir.
* PMI, 2018 KASIM ayında 44,7 oldu ve eşik değer olan 50,0’nin altında gerçekleşti.
* İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI; 2018 KASIM ayında; bir önceki aya göre 1,3 puan; geçen yılın aynı ayına göre ise 5,8 puan azalarak %74,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
* REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (Arındırılmamış) 2018 KASIM ayında; bir önceki aya göre 5,2 puan artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13,5 puan azalışla 92,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
KAMU BORÇ GÖRÜNÜMÜ ve BÜTÇE DENGESİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ
* 2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık veren bütçe; 2018 yılı Ekim ayında 5,4 milyar TL açık vermiştir.
* 2017 yılı Ekim ayında 197 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ekim ayında 1,2 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.
* 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık veren bütçe; 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık vermiştir.
* 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.
* Türkiye’nin, Merkezi Yönetim Bütçe Açığı/GSYH oranı 2017 yılında %1,5 olmuştur. (Maastricht kriteri: %3).
* Türkiye’nin, AB Tanımlı Borç/GSYH oranı 2017 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %28,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
TURİST SAYISI
* 2018 yılı Ekim ayında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre %25,5 artış göstererek 3 milyon 755 bin 467 kişi olmuştur,
* 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı  geçen yılın aynı dönemine göre %22,4 artış göstererek 35 milyon 571 bin 419 olmuştur,
CDS
* 05.12.2018 itibarıyla Türkiye’nin CDS primi 389 seviyesindedir,
KREDİ NOTLARIMIZ
* Moody’s: Ba3 (Negatif)
* S&P: B+ (Durağan)
* Fitch: BB (Negatif)
* Yatırım yapılabilir seviyenin; Fitch’e göre 2, Moody’s’e göre 3 ve S&P’ye göre 4 alt basamağındayız.
© Ticaret Bakanlığı 2018