Bütçe İstatistikleri
  YILLIK             OVP   DÖNEMSEL     PAY %   ARTIŞ ORANI %
  2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2017 2018 2017 2018 2018/2017
Bütçe Giderleri (Milyar TL) 119,6 361,9 408,2 448,8 506,3 584,1 678,3 762,8 838,5 OCAK-KASIM 601,1 745,4 88,6 97,7 24,0
Bütçe Gelirleri (Milyar TL) 79,4 332,5 389,7 425,4 482,8 554,1 630,5 696,8 765,3 OCAK-KASIM 574,6 690,8 91,1 99,1 20,2
Bütçe Dengesi (Milyar TL) -40,2 -29,4 -18,5 -23,4 -23,5 -29,9 -47,8 -65,9 -73,2 OCAK-KASIM -26,5 -54,5 55,4 82,7 -106,0
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) (Milyar TL) 11,7 19,0 31,4 26,5 29,5 20,3 8,9 5,8 11,8 OCAK-KASIM 28,8 17,3 322,4 300,1 -39,8
Faiz Harcamaları (Giderleri) (Milyar TL) 51,7 48,4 50,0 49,9 53,0 50,2 56,7 71,7 85,0 OCAK-KASIM 55,3 71,9 97,5 100,3 30,0
Faiz Giderleri / GSYH (%) 14,8 3,4 3,2 2,9 2,7 1,9 21,8 2,1 2,2 - - - - - -
Faiz Dışı Denge / GSYH (%) 3,3 1,3 2,0 1,5 1,5 0,8 0,3 0,2 0,3 - - - - - -
Faiz Giderleri / Vergi Gelirleri (%) 87,0 17,3 15,3 14,2 13,0 10,9 10,6 12,0 12,9 - - - - - -
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı / GSYH (%) -11,5 -2,1 -1,2 -1,3 -1,2 -1,1 -1,5 -1,9 -1,9 - - - - - -
Kaynak: bumko
© Ticaret Bakanlığı 2018