Borç İstatistikleri
  Yıllık Gerçekleşme            
  2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Türkiye Net Dış Borç Stoku (Milyar $) 88,5 189,9 229,9 244,5 252,1 253,1 291,2
Türkiye Net Dış Borç Stoku / GSYH (%) 37,4 21,8 24,2 26,2 29,3 29,3 34,2
Kamu Net Borç Stoku (Milyar TL ) 215,3 240,5 197,2 186,8 161,0 219,2 262,1
Kamu Net Borç Stoku / GSYH (%) 59,9 15,3 10,9 9,1 6,9 8,4 8,4
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (Milyar TL ) 258,9 512,1 565,9 585,7 643,0 733,0 877,9
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) 72,1 32,6 31,3 28,6 27,5 28,1 28,3
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Yapısı (Döviz %) 58,1 27,5 31,3 32,3 35,1 38,3 38,9
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Yapısı (TL %) 41,9 72,6 68,8 67,8 65,0 61,7 61,1
Kaynak: TCMB
© Ticaret Bakanlığı 2018