Dış Ticaret ve Yatırım İstatistikleri
  Yıllık Gerçekleşme             OVP   Dönemsel    
  2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   2017 2018
İhracat (FOB) (Milyar Dolar) 36,1 152,5 151,8 157,6 143,9 142,5 157,0 169,0 182,0 OCAK-EYLÜL 90,0 96,3
İthalat (CIF) (Milyar Dolar) 51,6 236,5 251,7 242,2 207,2 198,6 233,8 237,0 253,0 OCAK-EYLÜL 129,8 143,0
Dış Ticaret Hacmi (Milyar Dolar) 87,6 389,0 403,4 399,8 351,1 341,1 390,8 406,0 435,0 OCAK-EYLÜL 219,8 239,3
Dış Ticaret Açığı (Milyar Dolar) -15,5 -84,1 -99,9 -84,6 -63,4 -56,1 -76,8 -68,0 -71,0 OCAK-EYLÜL -39,8 -46,8
Karşılama Oranı (%) 69,9 64,5 60,3 65,1 69,4 71,8 67,2 71,3 71,9 OCAK-EYLÜL 69,3 67,3
Enerji İthalatı (Milyar Dolar) 9,2 60,1 55,9 54,9 37,8 27,2 37,2 42,0 45,0 OCAK-EYLÜL 20,1 24,7
Hizmet İhracatı (Milyar Dolar) 14,0 43,2 47,7 51,7 46,2 37,2 43,9 - - OCAK-EYLÜL 33,0 36,6
Hizmet İthalatı (Milyar Dolar) 6,1 20,6 24,0 24,9 22,3 21,8 23,8 - - OCAK-EYLÜL 17,4 17,6
Seyahat Geliri (Milyar Dolar) 8,5 25,3 28,0 29,6 26,6 18,7 22,5 20,0 26,0 OCAK-EYLÜL 17,3 19,7
Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) -0,6 -48,0 -63,6 -43,6 -32,1 -32,6 -47,1 -40,0 -40,9 OCAK-EYLÜL -31,3 -30,0
Cari İşlemler Dengesi / GSYH (%) -0,3 -6,1 -7,7 -5,5 -3,7 -3,8 -5,5 -4,3 -4,1      
© Ticaret Bakanlığı 2018